miércoles, 23 de septiembre de 2009

Nasqué a l’”edat d’or”de Grècia. Mentres Plató visqué, políticament es tractà d’un moment molt inestable. Pertanyé a una classe aristòcrata, amb una familia nombrosa, ocupàren llocs polítics de poder. Abandonà la seua vocació política per la Filosofía, atret per Sócrates, encara que en el seu pensament, els temes politics sempre ocupàren un lloc central i va arrivar a concebir un model ideal de Estat. De viatge per Orient i el sur d’Italia, va entrar en contacte amb discípuls de Pitàgores. Més tard, en Atenes, va fundar una escola de Filosofía, on s’estudiava i s’investigava sobre tot tipo d’asunts, ja que la Filosofía englobava la totalitat del saber.

A diferència de Sócrates, que no deixà obra escrita, els treballs de Plató s’han conservat quasi complets, i per això, es considera el creador de la Filosofia acadèmica.

Algunes de les idees fonamentals del pensament de Plató fóren:

- Una concepció dualista del ser humà,en la qual aquest haurà de fer un exercici de virtud per a així conseguir la felicitat

- La divisió de la societat en tres órdens funcionals :el poble, que treballa en les activitats productives, els guerrers, amb grans fortales, lluitaran per l’ordre i la defensa y per últim, els filósofs,indicats per a governar la comunitat.

- Un pensament idealista.http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-de-platon/platon-sobre-la-familia-y-la-educacion
http://www.nueva-acropolis.org.ar/El-mundo-mitico-en-Platon.438.0.html
http://www.filosofia.org/cla/pla/azcarate.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.